فرمول پیشرفته و نسل جدید مکمل های پیش از تمرین برای حداکثر نمودن قدرت و استقامت 

... بتا آلانین ، ال آرژنین ، کافئین ، ال سیترولین 

با جذب سریع برای بهبود تمرین جهت پمپ عضله و باز شدن رگها 

ایجاد حس قدرت در طول تمرین با استفاده این محصول انرژی فراوان حس کنید و قدرت بدنی و ذهنی بهتری را تجربه کنید 

این محصول در دو طعم بلوبری و تمشک 300 گرمی عرضه میگردد 


Supplement Facts

    beta-alanine
0.8g
    creatine
1g
    l-arginine ketoglutarate
0.8g
    l-arginine - hcl
0.4g
    l-citrulline
0.6g
    dextrose
1.6g
    caffeine
4.5g
طعم های محصول