آمینو اسیدی فراوان در عضلات اسکلتی است 

گلوتامین توسط گلبول های سفید خون استفاده میشود و برای عملکرد سیستم ایمنی بسیار مهم است و نیز میتواند برای ترمیم ماهیچه های از

بین رفته و حمایت از هورمون رشد انسان به کار رود 

: خصوصیات مهم

به عنوان اسید آمینه ای مهم و حیاتی برای بهبود عملکرد و حفظ ترکیب عضلانی ترمیم عضله و بهبود سریع

کمک به روده ها 

ترمیم ماهیچه هلا و حمایت از هرمون رشد انسان 

حفظ سیستم ایمنی بدن 

مناسب برای انجام تمرینات شدیدتر 

باعث بهبودی و جلوگیری از هدر رفتن عضلات میشود 

ال گلوتامین با طعم پرتقال ، لیمو و بی طعم میباشد و میتوان آن را با آب ترکیب کرده و مصرف نمود و در اوزان 300 و 400 گرمی عرضه میگردد  


Supplement Facts

    L-glutamine
5g
    sugar
0g
    protein
0g
    carbohydrat
0gطعم های محصول