کراتین ceratin - جدید
   

جستجو آنلاین

کراتین ماده ای است که بطور طبیعی در سلول های ماهیچه ای یافت میشود
کراتین ماده ای است که بطور طبیعی در سلول های ماهیچه ای یافت میشود و به عضلات کمک میکند تا در هنگام بلند کردن وزنه و ورزش در بدن ورزشکار با شدت زیادی انرژی ایجاد شود
حدود 95% کراتین بدن بصورت فسفو کراتین در ماهیچه ها ذخیره میشود و وقتی مکمل مصرف میکنید ، منبع فسفوکراتین را افزایش میدهید که نوعی از انرژی ذخیره شده در سلولهاست زیرا به بدن شما کمک میکند ای تی پی تولید کند که به آن منبع انرژی بدن گفته میشود . وقتی ای تی پی بیشتری دارید بدن شما میتواند در حین ورزش عملکرد بهتری داشته باشد

Creatine

Creatine is a substance that is found naturally in muscle cells. It helps your muscles produce energy during heavy lifting or high-intensity exercise
About 95% of your body's creatine is stored in muscles in the form of phosphocreatine .When you supplement, you increase your stores of phosphocreatine. This is a form of stored energy in the cells, as it helps your body produce more of a  high-energy molecule called ATP that is often called the body's energy currency. When you have more ATP, your body can perform better during exercise

Supplement Facts

   CREATINE MONOHYDRATE
4.8g
    VITAMIN C
135mg
    TOTAL FAT
0g
    PROTEIN
0g
CARBOHYDRATE
0g
طعم های محصول 


     

  • fr-FR
  • English (UK)