بتا آلانین - جدید
   

جستجو آنلاین

آمینو اسیدی است که باعث افزایش غلظت کارنوزین درون عضلات میشود

افزایش غلظت کارنوزین درون عضلات باعث افزایش سطح انرژی ، استقامت بیشتر و عملکرد بهتر ورزشکار میشود

بتا آلانین باعث افزایش حجم عضلات میشود و افزایش استقامت در تمرینات غیر هوازی و هوازی میشود و نیز باعث میشود شما

سخت تر و طولانی تر تمرین کنید این محصول با طعم لیمو در وزن 300 گرمی عرضه میشودSupplement Facts

    beta Alanine
5g
    sugar
0g
    protein
0g
    carbohydrat
0gطعم های محصول 

  • fr-FR
  • English (UK)