ال-آرژنین جدید
   

جستجو آنلاین

آل آرژنین یک آمینو اسید نیمه ضروری است 

آرژنین ماده اولیه گاز نیتریک اکسید است که سبب گشادی عروق شده و این امر خون رسانی به اندام هایی را که

در جریان فعالیت ورزشی درگیر

هستند ، تسهیل نموده و در نتیجه میتواند کارایی ورزشکار را به ویژه در فعالیتهای ورزشی افزایش دهد 

این محصول با طعم پرتقال در وزن 300 گرمی عرضه میشود


Supplement Facts

    L-Arginine
5g
    sugar
0g
    protein
0g
    carbohydrat
0gطعم های محصول 

  • fr-FR
  • English (UK)